Ka Awa No Wai`awa

Meet the artist: Mālia Ko`iulaokawaolehua Helelā

1
Ua hele mai ka `awa
I ka `aina kula wela
Ka `āina kula no Wai`awa

2
Ua hānai ka ua kani ko`o
I ka `uhane ‘o Ala `Ike
I ke kani ua no ke ola

3
Ola i ka waio a ka `ōpua
Ua ho`oulu ke kilihuna hilu
I ka moku Wai`awa

4
Ha`ina `ia mai ana ka puana
Ho`oulu ke kilihuna hilu
I ka moku Wai`awa

Translation:

1  The fine light rain came/To the hot plains/The plains of Wai‘awa.

2  The rain from the Ko’olau wind nourished/The spirit of Ala ‘Ike/The sound of falling rain brought life.

3  Rain in the clouds gave life/The elegant, much loved rain inspired/The Wai’awa district.

4  The story is told/The elegant, much loved rain inspired/The Wai’awa District.

 

Credits: Video performance by Educational Media Center, Leeward Community College; featured post photo courtesy of Mālia Helelā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *