Lana

Meet the author:  Pulukē Pascua

 

Me he kumu mahao’o lā au, ho’ā’a ‘ia iho la ka ha’aha’a i ko’u na’au.

Nākolo iho la ku’u la’i e like me ka ‘ino a ho’ola’ikū ‘ia nā lehulehu e ko’u huahua’i.

Hānau ‘ia ia e ka hae o nā waikahe nui,

Lelewa ke kino i nā waikahe nui o ko nā kānaka pu’uwai maoli.

E hālalo i ko’u maka a e nalo wale i ka hohonu.

Holehole ko kāua mana a ho’omaka ‘ia ka lōkahi

O ‘onipa’a, mai weli i kēia lōkahi.

O nā’ā’ā aku la, o ko’oko’ona iho la

I ka piko.

A, me he mau hōkū o ko kākou mau kupuna lā

E ‘ā ana ke kaunu a kāua.

Me he kuahiwi lā au e kū pa’a

Akā

Kohu kahawai mālie ‘oe ma ka mauna,

E hāne’e ana au i kou u’i.

O malewa pū ‘oe me a’u me he mau nalu lā ma kahakai.

Ma ka lani lewa ana kāua e lana a’e ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *